Tessera BV   

Fraude in de vertaalsector

Identiteitsdiefstal

Doelwit: vertaalbureaus
(hoewel de freelancers degenen zijn wiens goede naam wordt besmeurd)

Bijna dagelijks ontvangen wij CV's en sollicitatiebrieven waarbij het in alle gevallen lijkt te gaan om identiteitsdiefstal. Hierbij worden de persoonlijke gegevens van een bestaande vertaler gekopieerd vanaf Internet, waarna men bij vertaalbureaus zijn diensten aanbiedt. In sommige gevallen verandert men de hele naam, vaak alleen de voornaam (waarschijnlijk in de hoop dat wij zullen denken: 'Oh, dat klinkt ons bekend in de oren') en soms blijft de naam onveranderd. De begeleidende brief bij deze gegevens staat gewoonlijk bol van de fouten en vaak gaat het om exact dezelfde brief voor een aantal aangeschreven bureaus. Van wezenlijk belang is het feit dat deze personen gebruik maken van een gratis mail-account (gewoonlijk Gmail of Hotmail) dat niet na te trekken valt. Dan proberen zij vertalingen die met behulp van Google Translate of een andere vorm van machinale vertaling zijn uitgevoerd, aan te bieden, alsof die vertalingen van henzelf afkomstig zijn, in de hoop dat het vertaalbureau hen betaalt voordat de eindklant begint te klagen.

Te veel ontvangen vooruitbetalingen

Doelwit: tolken

Er wordt voor een tolk gezorgd die beschikbaar moet zijn tijdens het bezoek van een hoogwaardigheidsbekleder of een belangrijk figuur van een of ander bedrijf. Men gaat akkoord met uw offerte en het bedrag wordt betaald (gewoonlijk met een cheque) nog voordat de VIP aangekomen is. Het bedrag wordt dan overgemaakt naar uw bankrekening, hoewel de meeste banken niet duidelijk maken dat dit slechts tijdelijk geldt voor de cheque, zodat die zes weken later niet geweigerd wordt...Daarna verzoekt men u, om welke reden dan ook, een deel van het bedrag terug te betalen (de persoon in kwestie blijft een dag minder of komt helemaal niet, de administratief medewerker heeft een nul te veel aan het bedrag toegevoegd of het in de verkeerde valuta verwerkt, enz.). Of u zo vriendelijk wilt zijn het te veel betaalde bedrag per omgaande terug te betalen... Onnodig te zeggen dat wanneer u dit doet, u wel dag kunt zeggen tegen uw geld

Tip:
Valse terugbetalingen via Pay Pal

Doelwit: freelancers

Een benadering de lijkt op de fraude met 'te veel betaalde vooruitbetalingen', maar nu met behulp van valse e-mails die zogenaamd afkomstig zijn van PayPal. De vertaling is uitgevoerd en afgeleverd, de betaling is gedaan, de e-mails bevestigen dat en opnieuw is er sprake van teveelbetaling, gevolgd door een verzoek het verschil terug te betalen. Pas dan ontdekt u dat de oorspronkelijke betaling helemaal niet is verricht.

Tip:

  • Betaal nooit een bedrag terug voordat de oorspronkelijke betaling naar behoren en definitief is verwerkt. Elke goedwillende klant zal daar begrip voor hebben.
  • Maak geen gebruik van e-mail-links om betalingen te bevestigen. Handel altijd als volgt: voer een bekend adres in uw browser in en zoek de padlock die bevestigt dat het om een beveiligde site gaat
Valse proefvertalingen

Doelwit: freelancers

Vertaalbureaus vragen vaak aan freelancers om bij wijze van een test een paar honderd woorden te vertalen zodat de freelancers kunnen aantonen dat ze competent zijn. "Hee," denkt de fraudeur, "waarom zou ik hen eigenlijk niet één bladzijde laten vertalen van dit uit tien bladzijden bestaande document? Op die manier is de vertaling helemaal gratis!" Persoonlijk vinden wij dat hier veel moeite wordt gedaan voor iets wat weinig oplevert, maar ook deze vorm van fraude lijkt te bestaan.Tip:

  • Probeer zoveel mogelijk zeker te weten dat het hier om een bona fide vertaalbureau gaat.
  • Voer geen grote proefvertalingen uit.
  • Laat de betrokken partij u tien bladzijden sturen en deel mee dat u één willekeurige bladzijde vertaalt.


Website by Password IT, 2006-2016
deze site maakt gebruik van cookies
Tessera Translations BV
Language Services