Tessera BV   

Owed to a Spell Chequer

Eye have a spelling chequer,
It came with my Pea Sea.
It plane lee marks four my revue
Miss Steaks I can knot sea.

Eye strike the quays and type a whirred
And weight four it two say
Weather eye am write oar wrong
It tells me straight a weigh.

Eye ran this poem threw it,
Your shore real glad two no.
Its vary polished in its weigh.
My chequer tolled me sew.

A chequer is a bless thing,
It freeze yew lodes of thyme.
It helps me right all stiles of righting,
And aides me when eye rime.

Each frays come posed up on my screen
Eye trussed too bee a joule.
The chequer pours o'er every word
Two cheque sum spelling rule.


Written by Jerrold H. Zar

Over vertalingen

Hier vindt u informatie die van algemeen belang is voor hen die werkzaam zijn in de vertaalsector, of die graag iets meer over vertaalwerk willen weten. Wij hebben onze zienswijze over het verschil tussen letterlijk en natuurlijk vertalen weergegeven en waarom de semantiek achter woorden en ook lokalisatie van belang zijn. Bovendien beschikken wij over een lijst waarop de meest voorkomende vormen van fraude die dienen te worden voorkomen, staan vermeld.