Tessera BV   

Kwaliteitszorg

Moedertaalsprekers voor een vloeiender resultaat

Wij geloven in het 'moedertaalspreker'-principe. Dat houdt in dat er bij ons niet ëën vertaling de deur uitgaat, voordat deze is gecontroleerd door een moedertaalspreker van de betreffende taal. Engels of Nederlands. Dit levert een natuurlijker, minder 'vertaald' eindresultaat op.

Controle door een tweede vertaler

Wij zijn van mening dat iedere vertaling gecontroleerd zou moeten worden door een tweede vertaler, voordat deze vertaling aan de eindklant wordt overhandigd. De vertalingen die we uitvoeren voor vertaalbureaus worden meestal door deze bureaus zelf gecontroleerd, hoewel wij soms afspreken dat wij de controle zelf uitvoeren. Al onze vertalingen voor rechtstreekse opdrachtgevers worden echter structureel door een tweede vertaler van Tessera gecontroleerd.

Specialisatie houdt in dat wij de inhoud begrijpen

Wij vinden dat het resultaat van een vertaling beter wordt, wanneer je de inhoud begrijpt van datgene wat je aan het vertalen bent. Een groot deel van wat wij vertalen is erg technisch, bijvoorbeeld pensioenpolisvoorwaarden of medische bijsluiters. Er is scherp inzicht nodig in wat er bedoeld wordt om in zulke gevallen de juiste betekenis weer te geven. En dat inzicht hebben wij door onze achtergrond - zowel opleiding als werkervaring. Voor dergelijke vertalingen is ook vakterminologie noodzakelijk: wij hebben een indrukwekkende reeks vakwoordenboeken opgebouwd en geautomatiseerde terminologielijsten (databases van termen) om ervoor te zorgen dat wij het juiste woord in z'n juiste context gebruiken.

Consistente stijl, lokalisatie in teksten

De Engelse taal kent geen instituut als L'Académie française, dat de wetten voorschrijft met betrekking tot aspecten van de taal. Er bestaat dus aanzienlijk veel vrijheid en nogal wat variatie. Er zijn in het bijzonder grote verschillen tussen Brits Engels en Amerikaans Engels, en dat niet alleen voor wat de spelling betreft (colour/color), maar ook ten aanzien van de terminologie (nappy/diaper [luier]) en leestekens.

Het betekent dat wanneer wij naar het Engels vertalen, wij zullen moeten weten of Amerikaans Engels of Brits Engels gebruikt moet worden, en of wij rekening dienen te houden met regels ten aanzien van de bedrijfsstijl. Indien er geen verdere informatie is verstrekt, zullen wij Brits Engels gebruiken en de stijlregels uit de Oxford Style guide toepassen. We zorgen er altijd voor dat de stijl in welk document ook consistent is en juist.

Eén van de stijlaspecten is lokalisatie: d.w.z. ervoor zorgen dat de stijl 'past' bij de doeltaal. Een voorbeeld: het uiterlijk van getallen moet vaak veranderd worden, aangezien de Europeanen op het vasteland een punt gebruiken om scheiding binnen getallen aan te brengen, terwijl de Engelsen een komma gebruiken, en omgekeerd. 1,500 is dus vijftienhonderd voor Engelssprekenden, maar anderhalf duizend voor Nederlandssprekenden. Zie 'Lokalisatie' wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp. Lokalisatie is altijd onderdeel van het werk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant.

CAT-programma's zorgen voor kwaliteitsverbetering

CAT staat voor Computer Assisted Translation (niet te verwarren met machinale vertalingen!). CAT-programma's zoals Trados en MemoQ zijn vertalingssoftwarepakketten die vertalingen opslaan in een vertaalgeheugen en terminologielijsten creëren. Ten aanzien van de kwaliteit is het grote voordeel ervan dat zij zorgen voor consistentie, bijvoorbeeld: het gebruik van steeds dezelfde Engelse term voor de afdelingsnaam - niet alleen in één bepaald document, maar iedere keer weer als je voor die bepaalde klant een opdracht uitvoert. Wanneer de klant beschikt over een lijst met voorkeurstermen, kunnen deze termen ingevoerd (geïmporteerd) worden in de software en tevoorschijn komen als de voorgestelde term tijdens de vertaling. CAT-programma's bevatten ook verscheidene QA-controles (kwaliteitszorg-controles), die er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat getallen en vormgeving in overeenstemming zijn met de doeltekst.

Hoe meer achtergrondinformatie we hebben, hoe beter het resultaat

U kunt ons helpen nog betere vertalingen af te leveren door ons achtergrondinformatie te verstrekken. Weten waarvoor de vertaling zal worden gebruikt, is in het bijzonder van belang. Een marketingtekst voor een website of brochure vereist een andere toonzetting dan een technische handleiding. Ook willen wij graag weten voor welke lezersdoelgroep de tekst bedoeld is. Als de tekst bestemd is voor een internationale lezersgroep in plaats van Engelse moedertaalsprekers, dan zullen we ons woordgebruik dienovereenkomstig aanpassen en eenvoudiger zinsstructuren gebruiken. Andere nuttige informatie vormen de Engels termen die standaard binnen een bedrijf worden gebruikt, zoals bijv. afdelingsnamen en de benaming van managers, eerdere vertalingen en links naar andere websites die van belang zijn.

Vertrouwelijkheid is voor ons vanzelfsprekend

De informatie die wij van klanten ontvangen word vertrouwelijk behandeld, of het nu rechtstreeks van de eindklant afkomstig is, die eigenaar is van de data, of van een bemiddelingsinstantie zoals een ander vertaalbureau. Het betekent dat deze informatie niet wordt doorgespeeld naar een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de klant. Ook voor andere vertalers of vertaalbureaus, aan wie of waaraan wij het werk uitbesteden, geldt deze geheimhoudingsplicht.