Tessera BV   

Tarieven

Tarieven voor vertalingen

De tarieven voor rechtstreekse opdrachtgevers zijn hoger, omdat hierbij ook een controle door een tweede moedertaalspreker inbegrepen is. Andere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke prijs:

  • Het onderwerp. Een hoger tarief wordt door ons toegepast voor specialistische medische, farmaceutische, financiële en andere gebieden met een hoog technisch karakter.
  • Formaat van het document Een hoger tarief geldt wanneer er sprake is van extra werk als gevolg van het formaat van het document (niet-bewerkbaar PDF-bestand, papier of fax, of niet gecorrigeerde OCR-output).
  • Spoedopdracht. Wanneer een opdracht binnen korte tijd en tussendoor moet worden uitgevoerd, wat weer invloed heeft op andere opdrachten (bijv. met werken in de avonduren als gevolg).
  • Werken buiten werktijd. Een hoger tarief geldt ook voor opdrachten die in het weekend moeten worden uitgevoerd.
  • Beoordeling. Bijkomende diensten, zoals de beoordeling door een tweede moedertaalspreker of proeflezen, zullen ook in de genoemde prijs worden meegenomen.

Houdt u er rekening mee dat deze tarieven gelden voor al onze taalcombinaties, dat wil zeggen: vanuit het Frans, Duits, of Nederlands naar het Engels, en vanuit het Engels naar het Nederlands.

Wij bieden ook kortingen aan, wanneer een document veel herhalingen bevat en/of wanneer er veel overlappingen zijn met eerdere vertalingen (dit betreft of vertalingen die we voorheen hebben uitgevoerd, of vertalingen zoals opgenomen in een vertaalgeheugen dat verstrekt is door het vertaalbureau) Om de hoeveelhied overlappingen (min of meer overeenkomende vertalingen: fuzzy matches) vast te stellen maken we gebruik van CAT-programma;s. De kortingen betreffen:

Herhalingen:

75%

100% overeenkomende vertalingen (matches):

75%

voor 99%-75% overeenkomende vertalingen:

50%

Tarieven voor bewerking

Tekstbewerking heeft betrekking op de correctie van Engelse teksten die door niet-moedertaalsprekenden zijn opgesteld, en op de beoordeling van vertalingen naar het Engels, vanuit het Frans, Duits of Nederlands. Wij bieden tekstbewerking op uurbasis. Ruwweg gesproken, kunnen wij tussen 500 en 1500 woorden per uur vertalen, wat afhangt van de kwaliteit en het onderwerp. Indien u dat wenst, kunnen we van tevoren het maximum aantal uren met elkaar afspreken. Ook is het mogelijk een prijs per woord vast te stellen, wanneer we het te vertalen werk vooraf mogen inzien.

De tarieven voor tekstbewerking gelden ook voor proeflezingen van door ons vertaalde boeken.