Tessera BV   

Lokalisatie

Lokalisatie maakt deel uit van het werk, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

Een nauw samenhangend probleem: ervoor zorgen dat de tekst 'past' in de doeltaal. Een verwijzing naar een historisch figuur, een populair televisieprogramma, een voetbalclub, een stad... ze kunnen nietszeggend zijn in de andere taal. Een andere middenweg. Moet je de details toelichten, zodat de spontaniteit verloren gaat, of moet je een min of meer gelijkwaardige uitdrukking gaan vervangen? Zelfs een vertaling van de Milieuwet met de Environment Act zou onjuist kunnen zijn, bijvoorbeeld in een ander land waar de milieuwetgeving totaal anders is. Verstandiger is het dan ook om die wet de Dutch Environment Act te noemen.

Data en getallen
Wat aandacht zou wellicht ook geschonken moeten worden aan getallen en data, die ogenschijnlijk minder belangrijke onderwerpen vormen. Voor Engelssprekenden is 1,500 vijftienhonderd, maar voor veel Europeanen op het vasteland zou dat anderhalf duizend zijn. Zuiver numerieke data worden in het algemeen aangeduid met MM/DD/YY aan de Amerikaanse zijde van de Atlantische Oceaan, maar met DD/MM/YY in Europa (wij geven de voorkeur aan de alfabetische volgorde ten aanzien van de maanden, dit om eventuele verwarring te voorkomen). Een geldbedrag zou in het Engels nooit worden aangeduid met £ 5,= (het zou als volgt worden geschreven: £5 of £5.00). Enzovoorts.

Adressen en telefoonnummers
Het zou zelfs ook zo kunnen zijn dat wij veranderingen aanbrengen in het uiterlijk van postcodes of telefoonnummers. In een groot deel van Europa is het gebruikelijk dat de landcode voorafgaat aan de postcode, maar dat is niet het geval in Groot-Britannië. Een slash of een punt wordt in het Engels evenmin gebruikt bij het noteren van telefoonnummers. Vanzelfsprekend zal, voorafgaand aan het telefoonnummer, ook het internationaal toegangsnummer moeten worden toegevoegd, wanneer men verwacht dat mensen uit het land van de doeltaal zullen bellen. Wellicht is het postadres een adres waarvoor de ontvanger de portokosten betaalt (Freepost in the VK, een antwoordnummer in NL) - maar dat geldt niet voor internationale post. Evenzo zijn betaalnummers niet altijd toegankelijk vanuit het buitenland. Natuurlijk moet ook hiermee rekening worden gehouden.

Academische titels
Vanzelfsprekend zijn mensen erg trots op hun academische prestaties en titels en die willen ze in hun communicatie ook vermeld zien. Dit is echter niet zo makkelijk als het lijkt. In normaal Engels taalgebruik moet het aantal titels van de Duitse professor hierboven worden teruggebracht tot slechts één, en wel de hoogste, titel. Voor andere titels bestaat wellicht geen goed equivalent: de Nederlandse titels Ing. en Ir. en drs bijvoorbeeld, staan voor de naam, maar hebben in het Engels totaal geen betekenis en zijn daardoor verwarrend: ze moeten daarom weggelaten worden of vervangen door een min of meer gelijkwaardige vertaling, bijv. een BSc of MSc (Engels - BS of MS voor de Amerikanen) achter de naam. Vooral de titel Ir. lijkt voor Engelssprekende lezers die op de hoogte zijn van de gewoonte van het vasteland om soms de letters 'Ph.' voor Philippe te schrijven, of 'Th.' voor Theodorus, op een voornaam... (wat in het Engels zo nu en dan achtereenvolgens ook alleen als 'P' en 'T' geschreven wordt). Wellicht het meest verwarrend is de titel 'meester in de rechten' (LLB of LLM in het Engels) dat je het recht geeft om de titel mr. voor je naam te zetten..., zelfs als je een 'Mrs' bent!