Tessera BV   

Tessera

Waar komt de naam vandaan? Het is een Latijns woord, dat tegel betekent - elementen die bij elkaar moeten passen om een samenhangend geheel te vormen, een mozaïek dat meer is dan de som van de afzonderlijke delen - net als de woorden in de te vertalen teksten. Later werd het woord ook gebruikt voor een aantal kleine symbolen en munten, dobbelstenen, enzovoorts.

Die tweede betekenis maakte echter ook nog een ontwikkeling door: Romeinse soldaten, die op de hoogte moesten blijven van het wachtwoord van de dag, schreven dit wachtwoord op een stukje klei dat overhandigd kon worden aan de volgende groep schildwachten.

Talen zijn dynamisch en constant onderhevig aan veranderingen als gevolg van het lenen van woorden uit andere talen en het bedenken van nieuwe woorden. In de loop van de tijd is het woord voor zo'n tegel - tessera - - zich tot het Latijnse woord voor een wachtwoord, de naam van Tessera's moederbedrijf, (Password).

In de betekenis van 'symbool' of 'identificatie' is het woord af en toe nog steeds te vinden in modern Italiaans en wordt dan gebruikt voor identiteitskaarten, lidmaatschapskaarten en dergelijke.